ԿԱԹՆԱՌԱՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

Հաշվետվություն

2020 1եռ- հաշվետբություն 3 էջ

2020 1եռ. հաշվետբություն 2 էջ

2020 առաջին եռամսյակ. հաշվետվություն

Հաշվետվություն 2019թ. 3-րդ եռ

բյուջ. ծախսի և պարտքի  

բյուջ. ծախսի և պարտքի1    

բյուջ. ծախսի և պարտքի2

բյուջե

բյուջե1

դեպիտոր — կրեդիտոր

դեպիտոր — կրեդիտոր1

դեպիտոր — կրեդիտոր2

դրամական միջոց

դրամական միջոց1

հաշվեկշիռ

ֆինանսական

Հաշվետվություն 2019թ. 2-րդ եռ

.բյուջ. ծախս

դեբիտոր-կրեդիտոր

դրամական հոսքի

Հաշվետվություն 2019թ 1-ին եռ.

նախահաշիվ

բյուջ. ծախս. 

բյուջետ. ծախս և պարտք

բյուջետային ծախսեր

դեբիտոր-կրեդիտոր

դրամական միջոցների

ծրագրային ցուցանիշ

ՍՈՑ 2018թ.

Նախակրթարանի 2018թ. տարեկան

Դպրոցի 2018թ. տարեկան

2018թ. Ճշտված նախահաշիվ

Գնումների պլան փոփոխված 1

Գնումների պլան փոփոխված 2

նախակրթարանի նախաճաշի գնումների պլան 2

նախակրթարանի նախաճաշի գնումնեի պլան

դրամական հոսքեր

դրամական հոսքեր 2

դեպիտոր

3-րդ եռամսյակ

նախ. դրամական հոսքեր

նախակրթարանի 3-րդ   

նախ. դրամական հոսքեր 2  

հաշվեկշիռ

 եռամսյակնախակրթարանի 3-դ եռ. 2

Դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն 2017-2018 ուստ

Նախակրթարանի 2-րդ եռամսիակի ֆինանսական հաշվետվություն 2017-2018 ուս. տարի

Սոց փաթեթի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 2017-2018 ուս տարի

Լիցենզիայի հրաման 1

Լիցենզիայի հրաման 2

Լիցենզիա տարրական

Լիցենզիա հիմնականնախ. դրամական հոսքերնախ. դրամական հոսքեր 2

Լիցենզիա միջնակարգ

Կոմպլեկտավորում մայիսի 25-ի դրությամբ

Թափուր աշխատատեղ

2018-2019 ուստարի, ընդունելություն

Հաշվետվություն 1-րդ եռամսյակ 2018 թ. Նախակրթարան

Հաշվետվություն 1-րդ եռամսյակ 2018 թ.

հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ

հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ (2 էջ)

հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ (1 էջ)

հաշվետվություն 2 եռ.

2հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

Բյուջե 2016-2017 ուս.

Բյուջետային օրացույց 2016

Հաշվետվություն

Դպրոցի 2017 թ. նախահաշիվներն

Հաստիքացուցակ

2017 թ. Հաշվետվություն 1 եռամսյակ

2018թ.-ի Բյուջեի Նախագիծ

Բյուջետայնի օրացույց

2018թ.-ի Բյուջեի Նախագիծի Քաղվածք